Pain Compliance Techniques with a Hanbo for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Dai Shihan Mark Roemke teaches pain compliance techniques for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.