Standing Backflip for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Dai Shihan Mark Roemke teaches a standing backflip for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.