Ihen Kangi, Rokushakubo Waza from Kukishinden Ryu for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Dai Shihan Mark Roemke teaches Ihen Kangi, a rokushakubo waza from Kukishinden Ryu for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.