Advanced Shinden Fudo Ryu Technique, Niche Geki, for Bujinkan Ninjutsu Training

 

Sensei Roemke teaches a Shinden Fudo Ryu Technique, Niche Geki, for Bujinkan Ninjutsu Training on Ninja Training TV.